• Slider Image

Projekt Zawodowo i Profesjonalnie - PCE LUBAŃ

Szkoły biorące udział w projekcie.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

Read More

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Read More

Zespół Szkół Elektruczno-Mechanicznych

Zespół Szkół Elektruczno-Mechanicznych

w Lubaniu

Read More

Zawodowo i profesjonalnie – nowy projekt Powiatu Lubańskiego rusza od września

Zawodowo i profesjonalnie – nowy projekt Powiatu Lubańskiego rusza od września Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu pozyskało ponad 3 miliony zł. na realizację projektu „Zawodowo i profesjonalnie” w ramach działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, adresowanego do trzech szkół ponadgimnazjalnych – uczniów i nauczycieli. Powiat Lubański zapewnił wkład własny w wysokości 151.280 zł.…