Zawodowo i profesjonalnie – nowy projekt Powiatu Lubańskiego rusza od września

Zawodowo i profesjonalnie – nowy projekt Powiatu Lubańskiego rusza od września

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu pozyskało ponad 3 miliony zł. na realizację projektu „Zawodowo i profesjonalnie” w ramach działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, adresowanego do trzech szkół ponadgimnazjalnych – uczniów i nauczycieli. Powiat Lubański zapewnił wkład własny w wysokości 151.280 zł.

Realizację projektu zaplanowano od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. W ramach projektu każda z 3 szkół ponadpodstawowych otrzyma m.in. wskazany przez siebie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki 3D, nowoczesne monitory interaktywne, itp. Aktywna będzie także nasza e-platforma, którą będziemy na bieżąco uaktualniać zgodnie z potrzebami tego przedsięwzięcia. Dla uczniów 10 techników z 3 szkół Powiatu Lubańskiego zaplanowaliśmy wiele form wsparcia sprzyjających realizacji kształcenia zawodowego, w tym staże zawodowe u pracodawców, wycieczki zawodoznawcze, stypendia naukowe za znaczące osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych, kursy, w tym: kurs prawa jazdy, kurs operatora wózka widłowego, kurs baristy, kurs fotograficzny. Ponadto w ramach projektu „Zawodowo i profesjonalnie” będziemy finansować wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności kluczowe, w tym szkolenia z zakresu języków obcych branżowych, tak potrzebne w pracy zawodowej przyszłych absolwentów.

Także nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mogli skorzystać z różnych form doskonalenia zawodowego w postaci studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

To już czwarty projekt w okresie ostatnich 4 lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Lubański realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego.