Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w Lubaniu jest największą placówką oświatową w Powiecie Lubańskim zarządzaną przez Dyrektor mgr Renatę Czuj i wicedyrektorów: do spraw dydaktycznych mgr Mirosławę Konefał i do spraw wychowawczych mgr Kingę Gordon-Sieradzką.

Uchwałą XII/ 64/ 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 maja 2003 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza połączono z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

10 września 1945 roku nastąpiła inauguracja roku szkolnego 1945/1946 w Państwowym Gimnazjum i Liceum mieszczącego się przy u. Szkolnej (obecny plac Lompy 1), które stanowiło podwalinę późniejszego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego utworzonego w 1950 roku. Ministerstwo Oświaty nadaje pismem z dnia 27 grudnia 1955 roku imię szkole, ustanawiając nową nazwę na Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. W latach 1955- 2003 szkoła zajmowała pół budynku przy ul. Mickiewicza 1. Uchwałą Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 01 września 2002 roku Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zostaję przekształcone w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę WWW: http://www.zspmickiewicz.edu.pl/